​ຂະ​ແໜງໄປ​ສະ​ນີ ແລະ ດັດ​ສົມ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາຄົມ

1. ວຽກ​ງານ​ໄປ​ສະ​ນີ.
– ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ກ່ຽວ​ກັບ ວຽກ​ງານ​ໄປ​ສະ​ນີ ມາ​ເປັນ​ແຜນ​ການ, ແຜນ​ງານ, ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ຂອງ​ຕົນ​ໂດຍ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ.
– ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກົດ​ໝາຍ, ນິ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ແລະ​ ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ທີ່​ກ່ຽວກ​ັບ​ໄປ​ສະ​ນີ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊີ່ງ.
– ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄຳ​ສະ​ໜີ, ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ ແລະ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ໄປ​ສະ​ນີ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕົນ​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ.
– ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ​ບຸກ​ຄົນ, ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ, ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ ແລະ ກົດ​ໝາຍ, ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ, ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ ແລະ ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕໍ່​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ ແລະ ກົດ​ໝາຍ.
– ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ​ຕໍ່​ການ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ການ​ສືບ​ຕໍ່, ໂຈະ ແລະ ຍົກ​ເລີກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທ​ຸ​ລະ​ກິດ​ບໍ​ລິ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ.
– ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ເປັນ​ທຳ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ທີ່​ວາງ​ອອກໄວ້.
– ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ບໍ​ລິ​ມາດ ແລະ ມູນ​ຄ່າ​ການ​ຜະ​ລິດ​ດ້​ານ​ໄປ​ສະ​ນີ​ຂອງ ບໍ​ລິ​ສັດ​ສາ​ຂາ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໄປ​ສະ​ນີ​ລາວ ແລະ ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທິ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
– ວິ​ເຄາະ, ສະ​ຫຼຸບ​ຮອບ​ດ້ານ​ສະ​ພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ ສາ​ຂາ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໄປ​ສະ​ນີ​ລາວ ແລະ ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕົນ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ຮັບ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ.
– ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ສາ​ຂາ ບໍ​ລິ​ສັດ​ ໄປ​ສະ​ນີ​ລາວ ແລະ ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄປ​ສະ​ນີ.
– ຊຸກ​ຍູ້, ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ ດ້ວຍ​ລະ​ບົບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ແລະ ໂລ​ຈີ​ສ​ຕິກ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ຂອງ​ຕົນ.
– ສະຫຼຸບ ແລະ ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.
– ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອ​ງ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ.
2. ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນ​າ​ຄົມ.
– ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ດັດ​ສົມ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ມາ​ເປັນ​ແຜນ​ການ, ແຜນ​ງານ, ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ຂອ​ງ​ຕົນ​ໂດຍ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຕົວຈິງ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ.
– ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄຳ​ສະ​ເໜີ, ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ ແລະ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ທີ່​ຕົນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ.
– ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ພະ​ແນກ​ໃນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ສືບ​ຕໍ່, ໂຈະ, ຍົກ​ເລີກ ຫຼື ຖອນ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດ້ານ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
– ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ ທີ່​ສ້າງ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸກ​ຝ່າຍ.
– ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ການ​ສ້າງ, ກາ​ນ​ຕິດ​ຕັ້ງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.
– ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ​ມາດ​ຕະ​ພານ​ເຕັກ​ນິກ ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ຈຳ​ໜ່າຍ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ໃນຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ຕົນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.
– ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບ​ກຳ​ສະ​ພາບ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ແລະ ການ​ເໜັງ​ຕີງ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ຄວາມ​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນ​າ​ຄົມ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ຕົນ​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ຊາບ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
– ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ ທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນ​າ​ຄົມ ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໂທ​ລ​ະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ອອກ​ສູ່​ຊົນ​ນະ​ບົດ.
– ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຄິດ​ໄລ່​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ແລະ ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ ທາງ​ດ້ານ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ຕາມ​ລະ​ບຽບ ແລະ ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້.
– ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ແລະ ເກັບ​ກຳ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ຊິມ​ຄາດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ແຂວ​ງ​ທີ່​ຕົນ​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ.
– ຕໍ່​ໃບ​ອະ​ນຸຍດ, ຕິດ​ຕາມ, ກວ​ດກາ ແລະ ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ພິ​ເສດ ໃຫ້​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ຮັບ​ຊາບ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
– ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະ​ຈຳ​ປີ ໃຫ້​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ຮັບ​ຊາບ.
– ສັງ​ລວມຫຼັກ​ການ ການ​ລ​ະ​ເມີດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ ປ​ທ​ສ ແຂວງວຽງ​ຈັນ ແລະ ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ.
– ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຕໍ່​ຜູ້​ຖືກ​ລະ​ເມີດ​ສິດ ແລະ ຜູ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.
– ສະຫຼຸບ ແລະ ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ຕົນ ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.
– ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອ​ງ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ.
3. ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ.
– ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ ແລະ ຕໍ່​​ອາ​ຍຸ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ​ລະ​ບົບ​ໂຟ​ນີ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ແລ້ວ ພ້ອມ​ທັງ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.
– ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ລວມ​ທັງ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
– ແນະ​ນຳ​ບຸກ​ຄົນ, ນິ​ຕິ​ບຸ​ກ​ຄົນ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທ​ະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.
– ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາ​ກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ໃນ​ການ​ລົງ​ກວດ​ກາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທ​ະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ສະ​ຖາ​ນີ​ແຫຼ່ງ​ກະ​ຈາຍຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທ​ະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ແລະ ລັກ​ລອບ​ນຳ​ໃຊ້ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທ​ະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ພ້ອມ​ທັງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ.
– ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກົດ​ໝາຍ, ນິ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ໂທ​ລະ​ຄົມ, ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊີ່ງ.
– ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ເກັບ​ກຳ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທ​ະ​ຍຸ​ສື່​ສານ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.
– ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ເກັບ​ກຳ​ຂໍ​້​ມູນ​ຕາມ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທ​ະ​ຍຸ​ສື່​ສານ.
– ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ.