ຂະ​ແໜງ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ

1. ວຽກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ.
– ຊຸກ​ຍູ້, ສົ່ງ​ເສີມ, ໂຄ​ສະ​ເຜີຍ​ແຜ່ ແລະ ນຳ​ພາ​ບັນ​ດາ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງໆ ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ລະ​ບົບ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
– ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ, ແນະ​ນຳ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ລະ​ບົບ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ​ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ຫ້ອງ​ການ​ລັດ ແລະ ສັງ​ຄົມ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
– ໂຄ​ສະ​ນາ, ເຜີຍ​ແຜ່, ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ ແລະ ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກ (Video Conference) ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຕ່າງ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
– ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ສູນ​ກາງ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ດັດ​ແປງ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ບັນ​ດາ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ລັດ​ຕ່າງໆ ເຂົ້າ​ກັບ​ລະ​ບົບ ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ​.
– ກໍ່​ສ້າງ ແລະ ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ແລະ ຂ​ະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງໆ ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ບໍ​ລິ​ກາ​ນ​ລະ​ບົບ ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ​.
– ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຫ້ອງ​ການ​ລັດ ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງໆ ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
– ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່​ນໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ.
2. ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ (ໄອ​ຊີ​ທີ).
– ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານມາ​ເປັນ​ແຜນ​ການ, ແຜນ​ງານ, ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ຂອງ​ຕົນ​ໂດຍ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ.
– ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ຕໍ່​ພະ​ແນກ​ໃນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ສືບ​ຕໍ່, ໂຈະ, ຍົກ​ເລີກ ຫຼື ຖອນ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດ້ານເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
– ແນະ​ນຳ, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ​ບຸກ​ຄົນ, ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ອຸ​ປະ​ກອນເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ໃຫ້​ຖືກ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ.
– ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ, ສະ​ກັດ​ກັ້​ນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ທັງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ປອ​ດ​ໄພ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.
– ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ.
– ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງໆ ແລະ ສັງ​ຄົມ ໃນ​ການ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ.
– ເກັບ​ກຳ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ, ຜະ​ລິດ, ຈຳ​ໜ່າຍ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ທາ​ງ​ດ້ານ​ໄອ​ຊີ​ທີ.
– ສະຫຼຸບ ແລະ ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຂະ​ແໜ​ງ​ຕົນ ແລະ ສະ​ພາບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດ້ານເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປ​ີ.
– ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່​ນໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ.