​ແຈ້ງ​ການ​ພະ​ແນກ

​ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ​ເລກ​ທີ​ລົງ​ວັນ​ທີ-ເດືອນ-ປີ
ແຈ້ງ​ການ: ໂຈະ​ການ​ອອກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຮ້ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ກາ​ເຟ118/ຫກ​ຊ.ກ​ຕ​ຂ20 ມັງ​ກອນ 2020
ແຈ້ງ​ການ: ໂຈະ​ການ​ອອກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຮ້ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ກາ​ເຟ51/ພ​ປ​ທ​ສ.ວ​ຈ5 ກຸມ​ພາ 2020