ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ແລະ ໜ້າ​ທີ່

1. ທີ່​ຕັ້ງ ແລະ ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ.
ພະ​ແນກ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານແຂວງວຽງ​ຈັນ, ຂຽນ​ຫຍໍ້ “ພ​ປ​ທ​ສ”, ຂຽນ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ “Department of Post and Telecommunications of Vientiane Province” ຂຽນ​ຫຍໍ້​ “DPT” ແມ່ນ​ກົງ​ຈັກ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ, ມີ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ​ແຂວງ ແຂວງວຽງ​ຈັນ ແລະ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄ​ົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ວຽກ​ງານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຢູ່​ແຂວງ​ຂອງ​ຕົນ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ-ນຳ​ພາ ແລະ ຄຸມ​ຄອງ​ດ້ານ​ຊີ​ວິ​ດ​ການ​ເມືອງ ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຢູ່​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ-ນຳ​ພາ ແລະ ກວດ​ກາ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ.
2. ໜ້າ​ທີ່.
1). ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ, ກົດ​ໝາຍ, ມະ​ຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ແລະ ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະ​ອຽດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງ​ຈັນ.
2). ເຜີຍ​ແຜ່, ແນະ​ນຳ​ກົດ​ໝາຍ, ນິ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ເຖິງ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາ​ຍ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.
3). ຂິ້ນ​ແຜນ​ການ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ, ໄລ​ຍະ​ກາງ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວຽກ​ງານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ​້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄ​ອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ​, ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ວາງ​ອອກ ແລະ ສະຫຼູບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປີ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ແລະ ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ.
4). ຊຸກ​ຍູ້, ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ນຳ​ພາ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັ​ດ​ຕັ້ງ​ລັດ-ເອ​ກະ​ຊົນ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃຫ້​ຮູ້​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ ແລະ ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ແຂວງ​ຂອງ​ຕົນ.
5). ຄົ້​ນ​ຄວ້າ​ການ​ອອກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ສີບ​ຕໍ່​, ໂຈະ, ຖອນ ແລະ ຍົກ​ເລີກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
6). ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມ, ກວ​ດ​ກາ ແລະ ອອກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໂທ​ລະ​ຄ​ົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
7). ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ, ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ລະ​ບົບ​ຄ​ອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ທັງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ມ​ີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ປອດ​ໄພ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ທີ່ຢ​ູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.
8). ຮັບ​ແຈ້ງ​ເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ຈາກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ, ເທດ​ສະ​ບານ ແລະ ນະ​ຄອນ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ.
9). ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ຜ​ູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.
10). ຮ່ວມ​ມື ແລະ ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ວາງ​ແຜນ, ຈັດ​ສັນ, ພັດ​ທະ​ນາ, ປັບ​ປຸງ, ຍົກ​ລະ​ດັບ, ຂະ​ຫຍາຍ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
11). ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສາ​ຂາ​ ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ບັນ​ດາ​ຫ້ອງ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ປະ​ຈຳ​ເມືອງ ແລ້ວ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ຮັບ​ຊາບ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
12). ສະ​ຫຼຸບ, ລາຍ​ງານ​ວຽກ​ງານ​ຮອບ​ດ້ານ​ຂອງ​ພະ​ແນກ ປ​ທ​ສ ແຂວງວຽງ​ຈັນ ໃຫ້​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ແລະ ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ຮັບ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ.
13). ຂື້ນ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບຳ​ລຸງ, ກໍ່​ສ້າງ, ຊັບ​ຊ້ອນ ແລະ ສະ​ເໜີ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ວິ​ໄນ ຕໍ່​ພະ​ນັກ​ງານ-ລັດ​ຖະ​ກອນ ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນກ ປ​ທ​ສ ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
14). ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ພະ​ແນກໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມ​ະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ແຂວງວຽງ​ຈັນ ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
15). ຊຸກ​ຍູ້​, ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ສະຫຼຸບ​ການມອບ​ພັນ​ທະ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ລັດ​ຂອ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.
16). ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມ ແລະ ກວດ​ກາ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ.
17). ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕ​າມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ແລະ ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.
3. ຂອບ​ເຂດ​ສິດ.
1). ສະ​ເໜີ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ສ້າງ​ຕັ້ງ ຫຼື ລົບ​ລ້າງ ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ຕຳ​ແໜ່ງ​ງານ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ພະ​ແນກ ປ​ທ​ສ ແຂວງວຽງ​ຈັນ ໃນ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ.
2). ສະ​ເໜີ​ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ, ລະ​ບຽບ​ການ, ຂໍ້​ກຳ​ນົດ, ມະ​ຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ, ແຈ້ງ​ການ ແລະ ອື່ນໆ ທາງດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ທີ່​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ວຽກ​ງານ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
3). ເຈ​ລະ​ຈາ, ພົວ​ພັນ ແລະ ເຊັນ​ສັນ​ຍາ, ອະ​ນຸ​ສັນ​ຍາ ຫຼື ຂໍ້​ຜູກ​ພັນ​ອື່ນໆ ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ ​ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ແລະ ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ.
4). ອອກ​ແຈ້ງ​ການ, ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ, ຄຳ​ແນະ​ນຳ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ​ອື່ນໆ ທີ່​ບໍ່​ຂັດ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ, ລະ​ບຽບ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ວາງ​ອອກ, ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ, ຫ້ອງ​ການ ປ​ທ​ສ ປະ​ຈຳ​ເມືອງ, ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ເມືອງ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ອື່ນໆ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
5). ອອກ, ສືບ​ຕໍ່, ໂຈະ, ຖອນ, ຍົກ​ເລີກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ​ລະ​ບົບ​ໂຟ​ນີ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
6). ເກ​ັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ, ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ ດ້ານ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ.
7). ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ກັກ​ຢຶດ​ອຸ​ປະ​ກອນ-ຜ​ະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ, ຈຳ​ໜ່າຍ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
8). ສະ​ເໜີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ຍົກ​ຍ້າຍ, ເລື່ອ​ນ​ຊັ້ນ​ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ, ຍ້ອງ​ຍໍ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ວິ​ໄນ​ຕໍ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.
9). ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳ​ໃຊ້​ຊັບ​ສິນ ແລະ ງົບ​ປະ​ມານ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
10). ຈັດ​ສັນ, ອະ​ນຸ​ມັດ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ ແລະ ວາງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທາງ​ດ້ານໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
11). ຮຽກ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ.
12). ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ໄກ່​ເກ່ຍ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ ໃນ​ເມື່ອ​ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ ຫຼື ຮ້ອງ​ຟ້ອງ.
13). ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕາມ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ແລະ ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ.
14). ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕ່າງໆ ດ້ານ​ວິ​ຊ​າ​ການ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ຫຼື ກະ​ຊວງ​ ປ​ທ​ສ.
15). ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສາ​ຂາ ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ບັນ​ດາ​ຫ້ອງ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄ​ົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ປະ​ຈຳ​ເມືອງ ແລ້ວ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສະ ຮັບ​ຊາບ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.
16). ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ແຂວງວຽງ​ຈັນ ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
17). ປະ​ຕິ​ບັດ​ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ແລະ ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.