ກອງປະຊຸມ ປະເມີນ ຄະນະພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ

ແນກໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນຄະນະພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2019, ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ວຽງຈັນ,  ໃນນັ້ນມີ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນຄື:   ຫົວໜ້າ ພະແນກ ພາຍໃນ ແຂວງວຽງຈັນ, ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງວຽງຈັນ, ຄະນະກວດກາ ແຂວງວຽງຈັນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ 12 ທ່ານ,  ໂອ​ກາດນີ້ ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ໃນການປະເມີນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແມ່ນຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມມາດຕະຖານວັດແທກໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ມາດຕະຖານວັດແທກການປະເມີນຜົນແມ່ນບັນທັດຖານສຳລັບການປຽບທຽບຕີລາຄາເຸຖິງຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ພະນັກງານລັດຖະກອນໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ພາວະວິໃສ ຍຸຕິທຳ ເຄົາລົບທຸກຄຳເຫັນນັບຖືກຽດສັກສີຂອງຜູ້ຖືກປະເມີນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງແນວຄິດອັກຄະຕິເພື່ອໃຫ້ວຽກງານການປະເມີນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.