ບໍລິສັດ LTC ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ ຈັດພິທີເລື່ອນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ ຂຶ້ນສົມບູນ

ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 19 ທັນວາ 2019